רואה חשבון                                    072-3935236


 
 
 משרד ראיית חשבון תקני ביקורת
 

דף הבית >> משרדי רו"ח בינוניים >> משרד ראיית חשבון תקני ביקורת

משרד ראיית חשבון תקני ביקורת

למענה טלפוני אדיב   >>072-3935236<<

רואה חשבון  - תקני בקורת - רואי חשבון
משרדי רואה חשבון מחויבים להקפיד לקיים את תקני הביקורת המפורסמים על ידי לשכת רואי חשבון בישראל והכוללים בין השאר את התקנים הבאים:

1. הביקורת תעשה על ידי רואה החשבון בעצמו או על ידי עוזריו שהם בעלי הכשרה
 מקצועית נאותה.

2. רואה החשבון יהיה בלתי תלוי במבוקר בין במישרין ובין בעקיפין וישמור בעבודתו
 המקצועית על אי תלות.

3. רואה החשבון יעשה את הביקורת בזהירות מקצועית ראויה.


4. רואה החשבון יתכנן את הפעולות הדרושות לביקורת ובמידה והביקורת נעשית על
 ידי עוזריו יקיים רואה החשבון פקוח נאות על עבודתם.

5. רואה החשבון יסקור את הבקרה הפנימית הקיימת אצל המבוקר, ובקביעת פעולות הביקורת הדרושות יביא בחשבון גם את ממצאי הסקר.     

6. רואה החשבון ינהל תוך כדי עבודת הביקורת רישומים שיטתיים (ניירות עבודה)
 ויאסוף אותם כראיה לביקורת שנעשתה.

 
ochenfinance@gmail.com | טלפון : 072-3935236
השיא שיווק -בניית אתרים
שיווק ,קידום, בגוגל ופייסבוק