רואה חשבון                                    072-3935236


 
 
 משרד רו"ח תכנון שירותים שנתיים
 

דף הבית >> משרדי רו"ח בינוניים >> משרד רו"ח תכנון שירותים שנתיים

משרד רו"ח תכנון שירותים שנתיים


תכנון מתן השרותים השנתיים ופקוח על עבודת הביקורת:

א.תוכנית עבודה - המשרד מחולק לצוותי עבודה ופועל על פי תוכנית עבודה תקופתית.התוכנית  מתוכננת כך שהמשרד יוכל להגיע לאיזון בין צורכי העבודה לבין יכולתם וכישוריהם של העובדים המבצעים את אותה עבודה.
 
ב. כל עבודת הביקורת והסקירות מבוצעות על - פי תכניות בקורת המוכנות מראש.

ג. בקרת איכות-אחד השותפים אשר אינו מעורב ישירות בעבודת הביקורת סוקר את ניירות העבודה, הדו"חות הכספיים ודו"ח הביקורת ומעורר שאילתות עם השותף האחראי על אותו תיק.

ד. פיקוח - לכל פרוייקט נקבע אחראי העומד בראש הצוות , אשר מבצע פיקוח שוטף על עבודת צוות הביקורת הכולל , עמידה בתוכנית הביקורת בהתאם לתיקני הביקורת המקובלים ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

ה. מעקב שנתי שוטף - המשרד בתיאום עם הלקוחות, סוקר דו"חות כספיים רבעוניים
כדי להמציא נתונים מעודכנים הן לתכנון מס שוטף והן למעקב תקציבי ותזרימי.
כמו כן מתבצעים סקרי בקרה פנימיים למעקב אחר איכות הבקרה הפנימית כגון:
אופן שמירה על מזומנים, מלאי ורכוש קבוע.

ו. קשר עם הלקוחות- קבלת לקוחות חדשים למשרד והמשך הקשר עם הלקוחות הקיימים נעשה בהתאם לאופי הלקוח, הערכת הסיכונים שבמתן השרות, אפשרות המשרד להעריך לספק שרותים ברמה מתאימה ללקוח והעמידה בתנאי אי התלות.

 
ochenfinance@gmail.com | טלפון : 072-3935236
השיא שיווק -בניית אתרים
שיווק ,קידום, בגוגל ופייסבוק